Kop
         
 

Editie 1-2019


Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Nieuw: folder Mediation
en beleidsbemiddeling
in het publieke domein
.
Met opleidingen en
trainingen, implementatie-
trajecten, de inzet van
mediators en beleids-
bemiddelaars en nog
veel meer ...


Schema's mediation
en gratis praktijktools

Nieuw: gratis schema's
mediation en
beleidsbemiddeling, klik
hier om ze te downloaden.

Daarnaast zijn onze gratis
praktijktools waar nodig
geactualiseerd. U kunt ze
hier bestellen.


Klik hier voor een
overzicht van alle
nieuwsbrieven

van Langhenkel.


Klik hier voor een
overzicht van ons
aanbod voor wijkteams.


Opleidingsagenda
Klik hier voor de
opleidingen, cursussen
en trainingen die
binnenkort van start
gaan.


Personele
ondersteuning
nodig?
Mail naar detachering@langhenkel.nl


 
 

Dit is de eerste uitgave van De Langhenkel Nieuwsbrief maatschappelijke ondersteuning in het jaar 2019.
De Langhenkel Nieuwsbrief biedt u een overzicht van nieuwsberichten van de afgelopen periode op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
De nieuwsbrief wordt samengesteld door mr. Stijn van Cleef. Voor opmerkingen of suggesties over deze nieuwsbrief kunt u ons bereiken via opleidingen@langhenkel.nl. Ook als u beschikt over interessante uitspraken die naar uw oordeel dienen te worden opgenomen in de nieuwsbrief, dan vernemen wij graag van u.

Nieuwsbrief ook ontvangen?
De nieuwsbrief wordt verstuurd aan onze medewerkers, klanten en overige belangstellenden. Wilt u daar bij horen? Klik hier.


INHOUDSOPGAVE


Beroepsopleidingen die binnenkort van start gaan:

Daarnaast beginnen binnenkort de:


NIEUWS

Minimumloon van toepassing op informeel pgb, regeling gepubliceerd

Per 1 mei 2019 zal de Wet minimumloon van toepassing zijn op pgb's waaruit informele hulp vergoed wordt. Dat betekent dat zorgverleners ministens het minimumloon moeten verdienen, ook als ze tot het sociaal netwerk behoren. De regering heeft nu een regeling gepubliceerd die het mogelijk maakt dat budgethouders ervoor kiezen dat in plaats van het huidige uurtarief een symbolische vergoeding van maximaal Ä 141,- per maand verstrekt wordt aan de aanbieder. Daarnaast kan een onkostenvergoeding verstrekt worden. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om deze mogelijkheid voor de budgethouders in de gemeente te openen. Als de gemeente daar niet voor kiest, zal het minimumloon vergoed moeten worden.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven

Wijkteams leiden tot meer in plaats van minder kosten

Gemeenten hebben bij de decentralisaties (sociale) wijkteams opgericht om het keukentafelgesprek met cliŽnten te gaan voeren. Nadruk zou daarbij moeten liggen op het zoeken naar eigen oplossingen, al dan niet met hulp van het netwerk. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt nu dat de wijkteams leiden tot een stijging van de kosten, in plaats van een daling. In gemeenten met wijkteams worden mensen vaker doorverwezen naar dure hulp. Dit verschil is nog duidelijker als er zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn in de teams.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naar boven


Verschenen publicaties

  • Vernieuwde handreiking inkoop Wmo-hulpmiddelen, VNG 10 januari 2019.
    Klik hier.
  • Eerste voortgangsrapportage rechtmatige zorg 2018-2021. Klik hier.

Naar boven


JURISPRUDENTIE

Hieronder volgt een overzicht van recente jurisprudentie op het terrein van de Wmo 2015.

CRvB 19 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4226
In de Wmo 2015 is een duidelijke afbakening aangebracht ten opzichte van de Wlz. Als er een Wlz-indicatie is, is het college niet gehouden om een maatwerkvoorziening te verstrekken. Maar het college mŠg dat wel doen. De rechter oordeelt nu dat het college daarbij een zeer ruime beslissingsruimte heeft. In dit geval had de cliŽnt in kwestie een grotere zorgbehoefte dan wat werd opgelost vanuit de Wlz. Dat was voor het college nog geen reden om te compenseren vanuit de Wmo 2015. De rechter laat dat oordeel in stand.

Maar omdat het college wel bevoegd is om een maatwerkvoorziening te verstrekken, moet het college nog steeds gedegen onderzoek doen naar de situatie van de cliŽnt en zo een zorgvuldige belangenafweging maken (CRvB 19 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3933).

Maar deze belangenafweging wordt vervolgens zeer terughoudend getoetst door de bestuursrechter. Zie in lijn hiermee ook CRvB 19 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4305.

Naar boven


Opleidingsagenda

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:

2019

Januari

(Start)datum Titel Locatie
24 Basisopleiding tot bewindvoerder (5 dagen) Rosmalen
24 Starterscursus bewindvoering in de praktijk (2 dagen) Rosmalen

Februari

(Start)datum Titel Locatie
4 Workshop bijstand en belastingen Breukelen
6 Cursus privacy en gegevensbescherming Breukelen
6 Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs (7 dagen) Breukelen
11 Opleiding tot consulent Wmo 2015 / Jeugd (4-5 weken) Utrecht
12 Cursus debiteurenadministratie Rosmalen
14 Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders
(2 dagen)
Rosmalen
18 Actualiteitencursus Participatiewet Rosmalen
19 Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet Rosmalen
25 Cursus medewerker bezwaar en beroep Zwolle

Maart

(Start)datum Titel Locatie
6 Cursus uitkeringsberekening Participatiewet (4 dagen) Breukelen
7 Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ voor het sociaal (wijk)team Ė de juiste verwijzing Zwolle
11 Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministratie (2-3 weken) Zwolle,
Utrecht of
Rosmalen
11 Starterscursus Wmo 2015 (3 dagen) Rosmalen
21 Basiscursus Participatiewet voor
re-integratieprofessionals (4 dagen)
Rosmalen

April

(Start)datum Titel Locatie
4 Opleiding tot kwaliteitsmedewerker sociaal domein
(12 dagen)
Zwolle
16 Opleiding tot re-integratieprofessional (12 dagen) Zwolle/
Rosmalen/
Utrecht
17 Cursus Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en schuldhulpverlening in vogelvlucht Zwolle
18 Cursus de Wet langdurige zorg - opfrissing en verdieping (2 dagen) Rosmalen

Mei

(Start)datum Titel Locatie
8 Cursus arbeidsre-integratie en statushouders (2 dagen) Breukelen
8 Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet Breukelen
15 Basiscursus terug- en invordering (3 dagen) Breukelen
21 Cursus verhaal Ė berekening van de onderhoudsbijdrage (2 dagen) Rosmalen

Juni

(Start)datum Titel Locatie
13 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Zwolle

In company maatwerk

Al onze cursussen en trainingen kunnen op maat in company worden verzorgd. Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Ons complete opleidingsaanbod vindt u hier.


Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geen prijs stelt op toezending van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier afmelden.