Print Friendly, PDF & Email

DISCLAIMER

Aan de inhoud van alle webpagina’s van FI (Future) Groep BV en haar werkmaatschappijen (hierna: ‘Future Groep’) is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Future Groep op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Future Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

LINKS NAAR EXTERNE SITE

Op de webpagina’s van Future Groep bevinden zich links naar externe websites. Future Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op de inhoud van de webpagina’s van Future Groep en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze behoren toe aan Future Groep. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier strijdig met de intellectuele eigendomsrechten van Future Groep. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Future Groep.

PRIVACY- EN GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Future Groep doet er al het redelijke aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe gegevens verzameld en gebruikt worden door de Future Groep websites (de “site”); het is niet van toepassing op andere on line of off line sites, producten of diensten die door Future Groep zijn ontwikkeld. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven.

VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als we gegevens van u nodig hebben die u persoonlijk identificeren (persoonlijke gegevens) of die ons in staat stellen contact met u op te nemen om u een dienst te verlenen of een transactie uit te voeren die u hebt aangevraagd, waaronder (maar niet beperkt tot) het verstrekken van informatie over producten en diensten van Future Groep, als u wilt meedoen aan een wedstrijd, u zich wilt abonneren op e-mail nieuwsbrieven, lid wil worden van een premium site of dienst, u zich wilt aanmelden voor een event of een training, of als u producten, diensten, brochures etc. van Future Groep koopt, downloadt en/of hiervoor registreert. Persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten; uw naam, titel, bedrijfs-/organisatienaam, zakelijke e-mailadres, zakelijke telefoonnummer, zakelijke of huisadres, informatie over uw functie en informatie over uw bedrijf. De site kan bepaalde gegevens over uw bezoek aan de site verzamelen, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt om de site te bezoeken, de datum en de tijd waarop u de site bezoekt; de pagina’s die u op de site bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u werd doorgestuurd naar onze site. Deze informatie wordt gebruikt om onze site te verbeteren, trends te analyseren en de site te beheren. Sommige van onze sites verzamelen gegevens over uw hardware en software om een door u verzochte dienst te kunnen leveren of een plug-in aan te bevelen. Om te voorkomen dat uw e-mail adres of andere persoonlijke gegevens door anderen verzameld wordt en gebruikt wordt voor ongepaste of schadelijke doeleinden, adviseert Future Groep u om voorzichtig te zijn met het verstrekken van een bestaand e-mail adres of andere persoonlijke gegevens aan nieuwsgroepen, chats of andere openbare forums.

HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die op deze site verzameld worden, zullen gebruikt worden om de site te beheren en dienst(en) te leveren of de (trans)actie(s) uit te voeren waar u om gevraagd hebt of die u goedgekeurd hebt. Ter ondersteuning van deze toepassingen, kan Future Groep persoonlijke gegevens gebruiken met slechts het doel de site en gerelateerde producten of diensten van Future Groep te verbeteren en om de site gebruiksvriendelijker te maken door te voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invoeren of door de site volgens uw voorkeuren of interesses aan te passen. Met uw toestemming, en alleen met uw toestemming, kunnen we u informatie sturen over andere producten en diensten van Future Groep. Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of aangeeft dat u reclame per e-mail wenst te ontvangen, kan Future Groep gebruik maken van aangepaste koppelingen of vergelijkbare technologieën om te bepalen op welke e-mail koppelingen u klikt. We kunnen die gegevens samenvoegen met uw persoonlijke, maar anonieme gegevens zodat we de e-mail communicatie beter op u kunnen afstemmen. Iedere communicatie per e-mail bevat een opzegkoppeling waarmee u de leveringen van dat soort communicatie kunt stoppen. In bepaalde gevallen huurt Future Groep andere bedrijven in om beperkte diensten aan te bieden namens ons. Wij verstrekken deze bedrijven uitsluitend de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben voor het leveren van de betreffende dienst. Er wordt van hen geëist dat ze de vertrouwelijkheid van de gegevens respecteren en het is hen verboden deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Future Groep kan toegang geven tot persoonlijke gegevens als de wet dat vereist of wanneer wij in goed vertrouwen van mening zijn dat dit nodig is om (a) te voldoen aan wettelijke voorschriften of juridische processen; (b) de rechten of eigendommen van Future Groep te beschermen en te verdedigen.

BEHEER VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tenzij anders omschreven in deze verklaring, zullen we de persoonlijke gegevens die u op de site verstrekt niet openbaar maken of aan derden doorgeven zonder eerst uw toestemming te verkrijgen. Zoals hieronder beschreven, kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en kiezen hoe er contact met u wordt opgenomen. Deze privacy verklaring en de keuzes die u maakt op de site zijn niet per se van toepassing op persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt aan Future Groep in het kader van andere, afzonderlijk opererende projecten, producten of diensten.

TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U kunt uw persoonlijke gegevens en de contactgegevens die u op de site hebt verstrekt, nazien en laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen bij de webbeheerder of de centrale contactpersoon van de eigenlijke website.

BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Future Groep is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en –procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking of ongeoorloofd gebruik. We bewaren bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens op computersystemen met beperkte toegang die zijn geplaatst in beveiligde gebouwen. Bovendien beveiligen we, wanneer we gevoelige persoonlijke gegevens versturen via het internet, deze door middel van codering, zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken cookies op deze site om de integriteit van het registratieproces te waarborgen en om de site te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door de server van een webpagina. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer over te brengen. Elke gebruiker krijgt zijn eigen, unieke cookies die alleen kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft toegewezen. Een van de belangrijkste doelen van cookies is te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Bijvoorbeeld, als u een webpagina personaliseert, of binnen een website navigeert, zal een cookie de website helpen bepaalde informatie over u te onthouden voor volgende bezoeken. Dit vereenvoudigt het proces van relevante informatie aanbieden, laat u eenvoudiger door de website navigeren etc. Als u terugkeert naar de website, kunnen de gegevens die u eerder hebt verstrekt, weer opgehaald worden zodat u eenvoudig de kenmerken van de website die u gepersonaliseerd hebt, kunt gebruiken. Webbakens, ook wel clear gif-technologie of actie-tags genoemd, kunnen gebruikt worden om de cookie op onze site te bezorgen. Deze technologie is een hulpmiddel dat we gebruiken om statistieken samen te stellen over het gebruik van de webpagina’s van Future Groep, een blog of een nieuwsbrief, zoals hoeveel bezoekers hebben geklikt op sleutelelementen (zoals koppelingen of afbeeldingen). We kunnen deze gebruikersstatistieken delen met onze partners. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt doorgaans uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt mogelijk niet volledig gebruikmaken van de interactieve functies van deze of andere websites die u bezoekt.

HET GEBRUIK VAN WEBBAKENS

De webpagina’s van Future Groep kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die ‘webbakens’ (of soms ‘single-pixel gifs’) worden genoemd en waarmee Future Groep het aantal bezoekers dat die specifieke pagina’s heeft bezocht kan tellen. Future Groep kan webbakens opnemen in reclameberichten of nieuwsbrieven die we per e-mail verzenden, om te bepalen of berichten zijn geopend en of er op deze berichten is gereageerd. Sommige van deze webbakens kunnen geplaatst zijn door derden om ons te helpen gegevens te verzamelen met betrekking tot het effect van onze reclamecampagnes of verzonden email berichten. Deze serviceproviders kunnen deze webbakens gebruiken om een permanente cookie op uw computer te plaatsen. Dit stelt de serviceprovider in staat om uw computer te herkennen, elke keer dat u bepaalde webpagina’s of e-mails bezoekt en anonieme informatie te verzamelen met betrekking tot het paginabezoek. Future Groep verbiedt het gebruik van webbakens voor het verzamelen van of toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING

We zullen deze privacyverklaring incidenteel wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de datum na ‘laatst bijgewerkt’ aan de bovenzijde van de privacyverklaring wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke aankondiging op de startpagina van onze website te plaatsen dan wel u rechtstreeks een bericht hierover sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens die we verzamelen, beschermen. Als u doorgaat met gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de bepalingen van deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Future Groep verneemt graag uw reactie op deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Future Groep zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via e-mail of per post via het adres dat hieronder vermeld staat, en wij zullen in zakelijk opzicht al het redelijke doen om het probleem direct vast te stellen en op te lossen.

Future Groep
Postbus 2872
3500 GW Utrecht

privacy@figroep.nl

WET HUIS VOOR KLOKKENLUIDERS

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@figroep.nl onze klokkenluidersregeling opvragen.

Contact

Karin Berends
Directeur Langhenkel-Talenter
+31 30 774 01 00
LinkedIn