Print Friendly, PDF & Email

Langhenkel-Talenter investeert intensief in kennis en vaardigheden. Langhenkel-Talenter Academie verzorgt al sinds 1990 opleidingen, cursussen, trainingen en veranderingstrajecten op het gebied van werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, zorg, wonen, ruimte, milieu en bestuursrecht. Jaarlijks leiden we zo’n 6.000 externe cursisten op. Onderstaand vind je een overzicht van de komende opleidingen en cursussen. Klik op de cursus om meer informatie te verkrijgen. Heb je vragen? Mail dan je vraag naar academie@langhenkel-talenter.nl.

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:

2020


September

(Start)datum Titel Locatie
24 Cursus uitkeringsberekening Participatiewet Zwolle
29 Cursus cryptovaluta en bijstand Utrecht
30 Starterscursus Participatiewet Utrecht
30 Cursus IOAW/IOAZ Online

Oktober

(Start)datum Titel Locatie
6 Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministratie Online
6 Cursus loonstrookanalyse Participatiewet Utrecht
6 Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ van het sociaal (wijk)team – de juiste verwijzing Zwolle
8 Cursus medewerker bezwaar en beroep Zwolle
13 Verdiepingscursus bijstand en belastingen Zwolle
15 Opleiding tot consulent werk en inkomen Utrecht
19 Basiscursus verhaal Zwolle
19 Verdiepingscursus Participatiewet Zwolle
21 Cursus beslagrecht Zwolle
27 Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden (integrale benadering) Utrecht
28 Cursus PGB beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren Zwolle
28 Cursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals Zwolle

November

(Start)datum Titel Locatie
4 Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs Utrecht
5 Training samenwerken aan veiligheid voor professionals binnen jeugdzorg en sociale teams Utrecht
9 Basiscursus terugvordering Utrecht
9 Basiscursus terug- en invordering Utrecht
11 Starterscursus Wmo 2015 Utrecht
16 Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders Utrecht
23 Basiscursus invordering Utrecht
26 Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders Zwolle

December

(Start)datum Titel Locatie
1 Training beroepscode en tuchtrecht (basis en verdieping)  Online
7 Cursus Cryptovaluta en bijstand Zwolle
9 Cursus Participatiewet, WMO, Jeugdwet en schuldhulpverlening in vogelvlucht Utrecht

Al onze cursussen en trainingen kunnen op maat in company worden verzorgd. Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Ons complete opleidingsaanbod vindt u hier.