Print Friendly, PDF & Email

Langhenkel-Talenter investeert intensief in kennis en vaardigheden. Langhenkel-Talenter Academie verzorgt al sinds 1990 opleidingen, cursussen, trainingen en veranderingstrajecten op het gebied van werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, zorg, wonen, ruimte, milieu en bestuursrecht. Jaarlijks leiden we zo’n 6.000 externe cursisten op. Onderstaand vind je een overzicht van de komende opleidingen en cursussen. Klik op de cursus om meer informatie te verkrijgen. Heb je vragen? Mail dan je vraag naar academie@langhenkel-talenter.nl.

We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar bij onder andere de volgende cursussen en trainingen:

Mei 2021

(Start)datum Titel Locatie
17 Cursus loonstrookanalyse Zwolle
18 Cursus cryptovaluta en bijstand Rosmalen
19 Cursus Beslagrecht Rosmalen
20 Opleiding tot kwaliteitsmedewerker sociaal domein  Zwolle
20 Opleiding tot beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening Online/Klassikaal
27 Starterscursus Participatiewet Rosmalen/online
31 Basiscursus verhaal Zwolle
31 Cursus PGB beheer voor bewindvoerders Utrecht


Juni 2021

(Start)datum Titel Locatie
1 Actualiteitencollege Wmo (2 uur) Online
1 Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals Zwolle
3 Actualiteitencollege Jeugd (2 uur) Online
3 Actualiteitencollege Uitkeringsadministratie (2 uur) Online
7 Cursus de Wet langdurige zorg – opfrissing en verdieping Zwolle
7 Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag Online
7 Cursus terugvordering Rosmalen
9 Actualiteitencollege Wmo (2 uur) Online
10 Verdiepingscursus bijstand en belastingen Utrecht
10 Actualiteitencollege Jeugd (2 uur) Online
17 Actualiteitencollege Ruimte (2 uur) Online
24 Actualiteitencollege Ruimte (2 uur) Online
24 Cursus voorliggende voorzieningen Rosmalen
24 Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering Online
28 Verkorte cursus tot inkomensconsulent Online


Juli 2021

(Start)datum Titel Locatie
5 Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociaal domein Online&Rosmalen
6 Cursus gegevensverwerking Wmo en Jeugdwet voor financieel administratieve medewerkers Utrecht
6 Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders Utrecht
8 Cursus juridisch kader Jeugdwet voor uitvoerende medewerker Online
13 Training beroepscode en tuchtrecht (basis en verdieping) Online


Augustus 2021

(Start)datum Titel Locatie
11 Opleiding tot consulent werk en inkomen  Klassikaal&online
19 Sociaal domein in vogelvlucht Online
26 Cursus privacy in het sociaal domein Online
27 Training outreachend werken Online
31 Cursus beslagrecht Zwolle

September 2021

(Start)datum Titel Locatie
6 Opleiding tot financieel medewerker uitkeringsadministratie Online
9 Cursus Wmo in beleidsmatig perspectief Zwolle
16 Opleiding tot consulent werk en inkomen  Klassikaal&online
16 Basiscursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals Utrecht
17 Cursus bijzondere bijstand en inkomenstoeslag Utrecht


Oktober 2021

(Start)datum Titel Locatie
4 Cursus schuldhulpverlening voor consulenten Utrecht
12 Basiscursus integrale benadering sociaal domein Utrecht
12 Basiscursus Terugvordering Utrecht
12 Training rapporteren en beschikken Utrecht


November 2021

(Start)datum Titel Locatie
2 Basiscursus integrale benadering sociaal domein Utrecht
4 Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs Online
9 Opleiding tot kwaliteitsmedewerker sociaal domein  Utrecht


December 2021

(Start)datum Titel Locatie
1 Cursus cryptovaluta en bijstand Zwolle
2 Cursus inleiding in de omgevingswet Zwolle

Al onze cursussen en trainingen kunnen op maat in company worden verzorgd. Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Ons complete opleidingsaanbod vindt u hier.