Print Friendly, PDF & Email

Permanente educatie in abonnementsvorm is de sleutel tot verdere professionalisering binnen het sociaal domein

Permanente educatie (PE) is een essentieel onderdeel van elke professionele organisatie. Langhenkel-Talenter Academie is al meer dan 25 jaar een vooraanstaand opleider binnen het sociaal domein. Onze experts volgen alle ontwikkelingen op de voet, waardoor wij altijd actuele kennis van zaken hebben en op de hoogste zijn van de laatste methoden en technieken. Met een abonnement op het Langhenkel-Talenter abonnement professionalisering sociaal domein zorgt u ervoor dat zowel kennis als passende effectieve vaardigheden, houding en gedrag bij al uw professionals continu actueel worden gehouden. U neemt gedurende een bepaalde periode een abonnement op onze kenniscursussen en/of vaardigheidstrainingen en bespreekt vervolgens steeds zelf in overleg met een van onze adviseurs de vorm en inhoud van het maatwerkprogramma, dat past bij de op dat moment leidende vraag binnen uw organisatie.

Elke combinatie en verhouding van kennisgerichte cursussen en op vaardigheden en persoonlijke interactie gerichte praktijktrainingen, coaching en intervisie is mogelijk. Evenals elke combinatie van vakinhoudelijke docenten en ervaren praktijkgerichte trainers, coaches en acteurs.

Mogelijkheden

We bieden opleidingen, cursussen, trainingen en intervisie- en coachingstrajecten aan binnen de volgende domeinen:

 • werk
 • inkomen
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugd
 • schuldhulpverlening
 • zorg
 • wonen
 • onderwijs
 • mediation
 • communicatie
 • bestuursrecht
 • omgevingsrecht
 • personeel & organisatie (hrm)

Op onze website vindt u een volledig overzicht van ons op zowel kennis als op professionele persoonlijke interactie gerichte aanbod. Daarbij maken wij gebruik van innovatieve en effectieve opleidingsvormen waaronder praktijksimulaties, interactief forumtheater, begeleide intervisie, individuele coaching on the job en wordt continu de verbinding gelegd met de meest actuele (sociaal) wetenschappelijke inzichten en beschikbare jurisprudentie.

Vaste prijzen en kortingen

Binnen het PE-abonnement professionalisering sociaal domein kunt u alle opleidingen, cursussen, trainingen en intervisie- en coachingstrajecten uit ons aanbod laten plaatsvinden tegen vaste prijzen en kortingen. Hoe meer u afneemt, hoe groter de korting. Daarnaast kunnen wij combinaties maken en/of voor maatwerk zorgen. Ook hiervoor gelden de vaste prijzen en kortingen. Er kan echter een opslag gelden indien er vanwege de specifieke vraag bijvoorbeeld twee docenten c.q. trainers moeten worden ingezet of er een grote investering van Langhenkel-Talenter Academie wordt gevraagd. In dat geval informeren wij u altijd vooraf over de eventuele meerkosten.

Registratie en certificaten

Optioneel kunnen wij van iedere deelnemer van uw organisatie de deelname aan een cursus en/of training registreren, waardoor u altijd van ons op individueel niveau een overzicht kunt krijgen over uw investeringen in PE. Na afloop van een cursus en/of training ontvangt iedere deelnemer in ieder geval een bewijs van deelname. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Maatwerk

Alle opleidingsproducten binnen het abonnement worden in samenspraak met u geheel op maat gemaakt.

Materiaal

Het materiaal dat de deelnemers ontvangen, is afhankelijk van het betreffende onderwerp. Het kan bestaan uit op maat samengestelde readers, casuïstiek, praktijkopdrachten en -oefeningen, en (indien van toepassing) de meest recente druk van de (hand)boeken die door Langhenkel-Talenter zelf worden uitgegeven op het terrein van bijvoorbeeld de Participatiewet, de Wmo 2015, het bestuursrecht, het omgevingsrecht, zorg en kinderopvang.

Onderscheidend vermogen van Langhenkel-Talenter Academie

Langhenkel-Talenter Academie is al meer dan 25 jaar actief binnen het sociaal domein. Daarnaast detacheert Langhenkel-Talenter – waarvan Langhenkel-Talenter Academie deel uitmaakt – ongeveer 300 personen, voornamelijk bij lokale overheden. Mede hierdoor staan wij midden in alle ontwikkelingen en dit vertalen we naar een altijd actueel en relevant opleidingsaanbod. Wij staan garant voor zeer praktijkgerichte opleidingen en trainers en docenten die de dagelijkse werkzaamheden van hun cursisten als uitgangspunt nemen.

Daarnaast is Langhenkel-Talenter Academie Cedeo-erkend. Dit betekent dat wij goed scoren op het gebied van klanttevredenheid. Uit het onderzoek van Cedeo bleek dat maar liefst 98,6% van onze klanten zeer tevreden is over onze dienstverlening.

Tenslotte beschikken wij over een brede organisatie, waardoor wij in staat zijn om zaken als de onvermoede uitval van docenten en trainers of plotselinge wijzigingen in het programma op te vangen.

Vrijblijvende offerte

Wij komen graag bij u langs en/of maken graag een vrijblijvende offerte voor u. U kunt hiervoor mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl of bellen met een van onze opleidingsmanagers via telefoonnummer 038 – 467 72 00.

Gratis toegang tot onze helpdesk

Al onze cursisten krijgen de mogelijkheid om na afloop van een opleiding, cursus of training gedurende minimaal twee maanden kosteloos een beroep te doen op het expertisecentrum van Langhenkel-Talenter.


In company aanvraag