Print Friendly, PDF & Email

Langhenkel-Talenter Academie is een vooraanstaand opleider binnen (onder andere) het sociaal domein. Onze experts volgen alle ontwikkelingen op de voet, waardoor wij altijd actuele kennis van zaken hebben. Met een abonnement op de Langhenkel-Talenter Actualiteitencarrousel zorgt u ervoor dat de kennis op al uw afdelingen en binnen al uw teams continu actueel wordt gehouden. U neemt een abonnement op een aantal actualiteitencursussen gedurende een bepaalde periode en kunt vervolgens zelf kiezen op welk gebied u een cursus laat plaatsvinden.

Mogelijkheden

We bieden cursussen aan op onder andere de volgende gebieden:

 • de Participatiewet;
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 • de Jeugdwet;
 • schuldhulpverlening;
 • de Wet langdurige zorg;
 • de Zorgverzekeringswet;
 • wonen;
 • uitkeringsberekening;
 • handhaving (doel- en rechtmatigheid):
 • de Algemene wet bestuursrecht;
 • voorliggende voorzieningen;
 • bijstand en belastingen;
 • terugvordering en verhaal;
 • het Bbz 2004;
 • de IOAW en de IOAZ.

Vanzelfsprekend nemen wij bij al onze actualiteitencursussen ook de laatste ontwikkelingen mee op het gebied van aanstaande en aanverwante wet- en regelgeving.

Verdieping / opfrissing

Tevens bestaat de mogelijkheid om een cursus te gebruiken om bepaalde onderwerpen nog eens op te frissen en/of te verdiepen.

Maatwerk

Alle actualiteitencursussen worden in samenspraak met u geheel op maat gemaakt. Er is al een abonnement mogelijk vanaf twee cursussen gedurende twee jaar. Vanzelfsprekend wordt het voordeliger naarmate u meer cursussen in uw abonnement opneemt. U bepaalt zelf de frequentie en de duur van uw abonnement.

Materiaal

Het materiaal dat de deelnemers bij een cursus uit de Actualiteitencarrousel ontvangen, is afhankelijk van het betreffende onderwerp. De deelnemers ontvangen in ieder geval een uitgebreide cursusmap en de meest recente druk van een van de volgende (hand)boeken (alle uitgaven van Langhenkel-Talenter):

 • Handboek Participatiewet;
 • Praktijkpocket Wmo;
 • Praktijkpocket Jeugdwet;
 • Zakboek zorg;
 • Handboek uitkeringsberekening;
 • Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht;
 • Uitsprakenbundel Algemene wet bestuursrecht;
 • Zakboek bijstand en belastingen;
 • Handreiking Bbz 2004.

Omgevingsrecht

Op het gebied van het omgevingsrecht bieden wij een aparte Actualiteitencarrousel aan. Desgewenst kunnen we deze combineren met de bovenstaande. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Onderscheidend vermogen van Langhenkel-Talenter Academie

Langhenkel-Talenter Academie is al ruim 25 jaar actief binnen onder andere het sociaal domein. Daarnaast detacheert Langhenkel-Talenter – waarvan Langhenkel-Talenter Academie deel uitmaakt – ruim 350 personen, voornamelijk bij (lokale) overheden. Mede hierdoor staan wij midden in alle ontwikkelingen en dit vertalen we naar een altijd actueel en relevant opleidingsaanbod. Wij staan garant voor zeer praktijkgerichte opleidingen en trainers en docenten die de dagelijkse werkzaamheden van hun cursisten als uitgangspunt nemen.

Daarnaast is Langhenkel-Talenter Academie Cedeo erkend. Dit betekent dat wij goed scoren op het gebied van klanttevredenheid. Uit het onderzoek van Cedeo bleek dat maar liefst 99,3% van onze klanten zeer tevreden is over onze dienstverlening.

Tenslotte beschikken wij over een brede organisatie, waardoor wij in staat zijn om zaken als de onvermoede uitval van docenten en trainers of plotselinge wijzigingen in het programma op te vangen.

Vrijblijvende offerte

Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u. U kunt hiervoor mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl of bellen met een van onze opleidingsmanagers via telefoonnummer 038 – 467 72 00.

Gratis toegang tot onze helpdesk

Al onze cursisten krijgen de mogelijkheid om na afloop van een opleiding, cursus of training gedurende minimaal twee maanden kosteloos een beroep te doen op het expertisecentrum van Langhenkel-Talenter.


In company aanvraag