Print Friendly, PDF & Email

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Erkend opleidingsaanbod

De Branchevereniging PBI heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij hebben voor het jaar 2020 6 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast heeft de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) dit aanbod geaccrediteerd voor 6 studieloopbaanuren (SLU). Ook de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) is van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.