Print Friendly, PDF & Email

Logo Cedeo

Langhenkel-Talenter Academie heeft sinds 2010 Cedeo-erkenning. Deze erkenning wordt verleend als uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de opdrachtgevers (zeer) tevreden is over de dienstverlening van een opleider. Meer informatie over de Cedeo-erkenning vindt u op de website van Cedeo.

Uit het laatste onderzoek van Cedeo bleek dat maar liefst 99,3% van onze opdrachtgevers (zeer) tevreden is over onze dienstverlening op het gebied van in company opleidingen, cursussen en trainingen. Bij de open inschrijvingen is 97,9% van onze opdrachtgevers (zeer) tevreden.
Verder bevelen al onze opdrachtgevers Langhenkel-Talenter Academie van harte aan bij anderen en kan geen van onze opdrachtgevers verbeterpunten benoemen. Een fraai resultaat waar we erg trots op zijn. Het volledige rapport van het klanttevredenheidsonderzoek vindt u hier.

Hieronder treft u allereerst de scores van het in company onderzoek aan. Daarna volgen enkele uitspraken van onze opdrachtgevers die tijdens de beide onderzoeken naar voren kwamen.


Klanttevredenheidsonderzoek

Score tevredenheid1 1 2 3 4 5
Voortraject 30% 70%
Opleidingsprogramma 60% 40%
Uitvoering 50% 50%
Opleiders 30% 70%
Trainingsmateriaal2 40% 50%
Accommodatie3
Natraject4 60% 30%
Organisatie en administratie 30% 70%
Relatiebeheer 10% 20% 70%
Prijs-kwaliteitsverhouding5 40% 40%
Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 60% 40%

1  1 = zeer ontevreden 2 = ontevreden 3 = noch ontevreden/noch tevreden 4 = tevreden 5 = zeer tevreden
2  Eén referent heeft geen zicht op het trainingsmateriaal
3  Alle trainingen zijn incompany uitgevoerd
4  Eén geïnterviewde geeft het natraject geen beoordeling
5  Twee referenten hebben geen zicht op de prijs / kwaliteitverhouding

Langhenkel-Talenter Academie – ook in de toekomst is onze klant koning!

Hieronder hebben wij enkele quotes opgenomen die afkomstig zijn van onze klanten en die bij het onderzoek naar voren zijn gekomen.

 • Langhenkel-Talenter springt er echt uit. Zij zijn eerlijk in wat zij wél en niet kunnen bieden.
 • Er is niets op Langhenkel-Talenter aan te merken. Alles loopt helemaal goed. Zij springen hierdoor boven anderen uit.
 • Langhenkel-Talenter is goed in het onderhouden van de contacten. Zij bieden inhoudelijk goede trainingen gegeven door enthousiaste docenten. Wij zouden ze zo weer inhuren!
 • Langhenkel-Talenter beschikt over veel kennis en ervaring. Het voorgesprek is prettig verlopen. Zij hebben moeite gedaan om de juiste trainer bij ons vraagstuk te leveren. Daartoe hebben zij ons profielbeschrijvingen van verschillende trainers voorgelegd zodat wij een juiste keuze konden maken
 • Wij werden goed uitgevraagd naar onze specifieke organisatievragen. Zij hebben onze beleidsdocumenten opgevraagd om de training daarop aan te kunnen laten sluiten.
 • Aan de deelnemers is voor de start van de training om input gevraagd. Er is voorafgaand aan de training altijd contact met de trainer.
 • Onze deelnemers zijn altijd enthousiast.
 • De trainer had veel kennis en ervaring en hield het tempo erin. Hij kan zich goed inleven en sloot goed aan bij het niveau van de medewerkers. De deelnemers zijn enthousiast over hem.
 • De trainer nam de vrijheid om van het pad af te wijken. Desondanks is de stof goed en gedegen aan de orde geweest. Hij ging goed in op vragen en had zelf veel praktijkervaring. Alle deelnemers hebben hem positief beoordeeld.
 • Ik heb veel nieuwe informatie gehoord en goede tips en adviezen gekregen.
 • De medewerkers van de backoffice van Langhenkel-Talenter houden continu contact. Zij zitten er bovenop. Ook om de evaluatieformulieren terug te krijgen. Het contact verloopt prettig. Er is zelfs gemeld wie de vervanger zou zijn tijdens een vakantie. Zij zijn betrokken en begaan met onze organisatie.
 • Langhenkel-Talenter biedt fijne programma’s die aansluiten bij de praktijk en het werkveld. De trainingen zijn gericht op actuele thema’s.
 • De cursusduur is prima. Sommige onderwerpen worden kort aangestipt en lenen zich voor een eventuele verdieping. Het aanbod is voldoende breed.
 • Naast een stuk theorie worden er ook opdrachten gedaan. Zij bieden veel modellen en er worden acteurs ingezet om rollenspellen te doen. De link met de praktijk wordt daarmee gemaakt, waardoor de stof gaat leven. Ook het huiswerk wordt serieus nagekeken.
 • De docent staat midden in het veld. Hij maakte de opleiding interactief door iedereen bij de opleiding te betrekken.
 • Wij ontvangen regelmatig de opleidingsbrochure. Af en toe trekken zij aan de bel. Zij pakken het goed aan. We worden niet overvoerd.
 • Het contact wordt op een prettige manier onderhouden. Regelmatig vraagt de accountmanager hoe de opleidingen zijn verlopen en of er nog vragen of wensen zijn.
 • In de nieuwsbrieven is er, buiten het aanbod van trainingen, ook aandacht voor actualiteiten. Het cursusaanbod staat dus niet centraal. Dat is prettig.
 • De samenwerking is heel plezierig en de trainingen zijn heel nuttig. Zij bieden ons veel toegevoegde waarde.
 • De opleidingen en trainingen zijn niet goedkoop. Maar wij krijgen waar voor ons geld en hebben het geld er grif voor over. Wij kunnen in de praktijk goed uit de voeten met hetgeen zij leveren.
 • Langhenkel-Talenter biedt goede opleidingsprogramma’s die precies aansluiten bij het werkveld. Andere aanbieders leggen vaak het accent op juridische zaken. De prijs is goed in verhouding tot wat zij bieden.

Het volledige rapport vindt u hier.