Related Posts by KarinB:

Online verkorte cursus inkomensconsulent

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Tozo in vogelvlucht

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Training het versterken van handelingsbekwaamheid bij radicalisering

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training complexe scheidingen

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Zwolle
31 mei en 7 juni 2021


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Inhoudsopgave Wmo 1-2019

Training oplossingsgericht werken

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus terugvordering

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus invordering

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Online
1 en 8 april 2021


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus cryptovaluta en bijstand

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Zwolle
2 februari 2021
1 december 2021


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naaracademie@langhenkel-talenter.nl

Antwoorden Vragen Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

De juiste antwoorden zijn:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. B
 5. D

Vragen Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

De onderstaande vijf vragen zijn een hulpmiddel om in te kunnen schatten of u voldoende basiskennis op het gebied van de Participatiewet hebt om de vierdaagse Cursus uitkeringsberekening Participatiewet te kunnen volgen. Als u onvoldoende basiskennis hebt, adviseren wij u om deel te nemen aan de zevendaagse Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs.

Vraag 1

Frits (24 jaar) studeert aan het HBO en ontvangt studiefinanciering. Hij doet een aanvraag bijzondere bijstand. Wat is juist?

 1. Deze aanvraag wordt afgewezen want iemand jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt en in verband met die studie studiefinanciering ontvangt heeft geen recht op bijstand.
 2. Een student jonger dan 27 jaar heeft geen recht op algemene bijstand maar kan wel recht op bijzondere bijstand hebben.

Vraag 2

Bert (20 jaar) heeft arbeidsbeperkingen en in verband daarmee een Wajong-uitkering aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen, omdat hij niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt is. Hij heeft geen inkomsten en vraagt daarom bijstand aan. Omdat er problemen thuis waren, woont hij samen met zijn 23-jarige vriendin (eveneens geen inkomen) bij zijn oom en tante in uw gemeente. Wat is de bijstandsnorm die voor Bert (en zijn vriendin) geldt in januari 2020?

 1. €   519,56
 2. €   985,71
 3. €   905,82
 4. €   855,71

Vraag 3

Florence (28 jaar) is alleenstaand, woont zelfstandig en ontvangt bijstand. Zij meldt aan de gemeente dat zij met ingang van 1 februari 2020 bij haar hulpbehoevende 81-jarige oma gaat wonen en daar mantelzorg gaat verlenen. Er is een indicatie dat oma zorgbehoevend is en opgenomen moet worden in een verzorgingstehuis. Oma heeft een eigen huis en nog al wat spaargeld en door het kiezen voor deze optie blijft er te zijner tijd nog wat over voor Florence. Oma heeft AOW en een aanvullend pensioen van ongeveer € 1.000,00 netto.
Florence heeft haar eigen huurwoning opgezegd en gaat € 300,00 bijdragen in de woonlasten. Wat is juist?

 1. De uitkering van Florence wordt voorgezet. Zij ontvangt vanaf 1 februari de kostendelersnorm.
 2. De uitkering van Florence wordt beëindigd. Het vermogen van oma bedraagt meer dan het vrij te laten vermogen.
 3. De uitkering van Florence wordt ongewijzigd voortgezet. Zij betaalt een commerciële huurprijs.
 4. De uitkering van Florence wordt beëindigd. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding en het inkomen van oma bedraagt meer dan de bijstandsnorm voor een gezin.

Vraag 4

De WW-uitkering van Jan wordt blijvend verlaagd met 30% omdat hij zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden. Omdat zijn uitkering van het UWV nu minder bedraagt dan de voor hem geldende bijstandsnorm vraagt hij (aanvullende) bijstand aan. Wat is juist?

 1. De aanvraag wordt afgewezen, als hij zich aan zijn verplichtingen had gehouden had hij voldoende middelen gehad.
 2. Er wordt bijstand toegekend waarbij de inkomsten uit WW in aanmerking worden genomen, de gemeente moet de gedraging zelf beoordelen en dan eventueel op grond van de afstemmingsverordening een maatregel opleggen.
 3. In deze situatie legt de gemeente een afstemming (maatregel) op die in duur gelijk is aan die UWV heeft opgelegd, anders zou je immers de maatregel van UWV teniet doen.

Vraag 5

Mevrouw Veenstra (56 jaar oud) verblijft de hele zomer in haar caravan (een oud beestje met nauwelijks waarde) op een camping bij een boerenbedrijf in de Achterhoek. Wat betekent dat voor haar recht op bijstand?

 1. Ze mag per jaar vier weken op vakantie, na vier weken wordt de uitkering beëindigd.
 2. Alleen mensen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd mogen langer dan vier weken met behoud van uitkering met vakantie. Na vier weken krijgt ze voor de duur van het verblijf op de camping een maatregel.
 3. Als iemand zolang op een camping verblijft is sprake van vestiging in de gemeente waar die camping zich bevindt. Mevrouw moet daar bijstand aanvragen. De bijstand wordt beëindigd per vertrekdatum.
 4. Binnen Nederland is verblijf buiten de gemeente toegestaan ongeacht de duur. Wel moet sprake zijn van behoud van domicilie in de bijstandsverlenende gemeente en de inlichtingen- en arbeidsverplichtingen moeten worden nagekomen.

Klik hier voor de antwoorden

Cursus PGB beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Erkend opleidingsaanbod

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2021 6 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast heeft de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) dit aanbod geaccrediteerd voor 6 studieloopbaanuren (SLU). Ook de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) is van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus vergunning vrij bouwen en de kruimelgevallenlijst

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Sociaal domein in vogelvlucht

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Na afloop van de cursus heb je inzicht in de kader en uitgangspunten van de belangrijkste wetten in het sociaal domein.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus Jeugdwet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Aan de slag met het omgevingsplan

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Algemeen

Het bouwwerk dat uiteindelijk de Omgevingswet gaat vormen begint zo langzamerhand vormen aan te nemen. Naast alle voorlichting vanuit het ministerie zijn veel wetsteksten (in ontwerp) bekend. Daarnaast zijn de vier AMvB’s in ontwerp bekend.

Op basis van deze informatie kan nu op hoofdlijnen inzicht worden gegeven in de opbouw en de werking van het omgevingsplan. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan:

 • de opbouw van de wet en de bijbehorende besluiten;
 • de algemene doelstellingen van de Omgevingswet;
 • omgevingsvisie;
 • opbouw en inhoud van het omgevingsplan;
 • welke nieuwe onderwerpen omvat het omgevingsplan;
 • wat niet meer wordt geregeld;
 • hoe om te gaan met de huidige bestemmingsplannen;
 • het overgangsrecht.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die in de toekomst met (het opstellen van) een omgevingsplan te maken krijgt.

Doel

Het doel van deze cursus is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken rond de invoering van de Omgevingswet en specifiek hoe om te gaan met het omzetten van bestemmingsplannen in een omgevingsplan.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap.

Duur

1 dag

Data/locatie

Utrecht 
18 maart 2021

Cursusprijs

€ 450,- (vrij van btw en inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal)

IN COMPANY

Deze cursus verzorgen wij ook in company. Het programma stemmen we waar nodig af op specifieke wensen en beschikbare mogelijkheden, zodat we optimaal maatwerk leveren. Klik hier voor meer informatie


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Omgevingswet voor bestuurders en managers

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Inleiding in de Omgevingswet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

IN COMPANY

Deze cursus verzorgen wij ook in company. Het programma stemmen we waar nodig af op specifieke wensen en beschikbare mogelijkheden, zodat we optimaal maatwerk leveren. Klik hier voor meer informatie.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus mentorschap en curatele voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Starterscursus bewindvoering in de praktijk

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training gesprekken met schuldeisers voor bewindvoerders

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus beslaglegging voor bewindvoerders

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training Time- en aandachtsmanagement voor bewindvoerders

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Starterscursus schuldhulpverlening

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus schuldhulpverlening

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ voor het sociaal (wijk)team – de juiste verwijzing

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

IN COMPANY

Deze cursus verzorgen wij ook in company. Het programma stemmen we waar nodig af op specifieke wensen en beschikbare mogelijkheden, zodat we optimaal maatwerk leveren. Klik hier voor meer informatie.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus integrale benadering sociaal domein

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus juridische kaders voor generalisten in een sociaal (wijk)team

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Starterscursus Participatiewet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Contactgegevens

Neem gerust contact met ons op via 038-467 72 00 of via academie@langhenkel-talenter.nl


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus de Wet langdurige zorg – opfrissing en verdieping

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Participatiewet voor re-integratieprofessionals

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

In company

Deze cursus verzorgen wij ook in company. Het programma stemmen we waar nodig af op specifieke wensen en beschikbare mogelijkheden, zodat we optimaal maatwerk leveren. Klik hier voor meer informatie.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Starterscursus Wmo 2015

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus Wlz

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus schuldhulpverlening voor consulenten

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus Wmo

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Gedurende de actualiteitencursus ga je aan de slag met de laatste ontwikkelingen en wijzigingen vanuit de praktijk, je kunt hierbij denken aan:

Deze cursus wordt verzorgd door Stijn van Cleef.

Cursusprijs


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Verdiepingscursus Participatiewet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

 

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Aanscherping vaardigheden – trainingen

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Actualiteitencursus Participatiewet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Zwolle
11 januari 2021
4 november 2021

Online
5 mei 2021

 

Cursusprijs


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Online optie

In deze bijzondere tijd is het niet altijd vanzelfsprekend om een cursus klassikaal te volgen. De Academie van Langhenkel-Talenter verzorgt daarom een groot deel van zijn cursussen en trainingen ook online. Deze cursus wordt ook online verzorgd. We maken hierbij gebruik van virtuele klaslokalen en live-webinars. Indien nodig helpen we je om ervoor te zorgen dat alle techniek werkt en waar nodig testen we dit samen. We zorgen ervoor dat je zo min mogelijk verschil merkt met een klassikale cursus.

Cursusprijs


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Toezicht en handhaving binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus gemeenterecht

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus voorliggende voorzieningen

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden (integrale benadering)

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Integrale cursus Wabo/omgevingsvergunning

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Online optie

In deze bijzondere tijd is het niet altijd vanzelfsprekend om een cursus klassikaal te volgen. De Academie van Langhenkel-Talenter verzorgt daarom een groot deel van zijn cursussen en trainingen ook online. Deze cursus wordt ook online verzorgd. We maken hierbij gebruik van virtuele klaslokalen en live-webinars. Indien nodig helpen we je om ervoor te zorgen dat alle techniek werkt en waar nodig testen we dit samen. We zorgen ervoor dat je zo min mogelijk verschil merkt met een klassikale cursus.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Wabo voor beleid en management

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Actualiteitencursus Wabo

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Aanmelden


Workshop mantelzorgwoningen in uw gemeente

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en Jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing)

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training omgaan met emotie en agressie

InteresseOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

IN COMPANY

Deze training verzorgen wij ook in company. Het programma stemmen we waar nodig af op specifieke wensen en beschikbare mogelijkheden, zodat we optimaal maatwerk leveren. Voor meer informatie klik hier.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training familie- en netwerkparticipatie

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Tom Hackmann en Liz Bosman verzorgen deze training.


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Contactgegevens


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus uitkeringsberekening Participatiewet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus ruimtelijke ordening

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociaal domein

InteresseOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus ruimtelijke ordening en bouwrecht

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus juridisch kader Jeugdwet voor uitvoerende medewerkers

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus bijstand en belastingen

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Verdiepingscursus bijstand en belastingen

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus loonstrookanalyse Participatiewet

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Zwolle
17 mei 2021

Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training beschouwend en juridisch correct rapporteren voor jeugdzorgprofessionals

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus IOAW en IOAZ

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus privacy in het sociaal domein

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training Beroepscode en tuchtrecht (basis en verdieping)

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training samenwerken aan veiligheid voor professionals binnen jeugdzorg en sociale teams

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau

Rosmalen
20, 27 oktober en 3 november 2021


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus terug- en invordering

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus milieubeleid en milieurecht

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus Wet natuurbescherming

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Actualiteitencursus Algemene wet bestuursrecht

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus milieueffectrapportage

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus verhaal

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus medewerker bezwaar en beroep

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Training werkgeversbenadering

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Basiscursus grondbeleid

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Verdiepingscursus verhaal – gerechtelijke procedures

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Opfris- en actualiteitencursus verhaal

AanmeldenOfferte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


Aanmelden

Als het aanmelden onverhoopt niet lukt, kunt u mailen naar academie@langhenkel-talenter.nl.

Cursus integrale handhaving

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Cursus programmatisch handhaven

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag

Coaching consulenten/werkcoaches op de werkvloer

Offerte in companyInschrijfvoorwaardenOpleidingsniveau


In company aanvraag